Hem

Tolkning är här och nu – mitt i stormensöga.

Både tolkar och översättare arbetar med att överföra ett budskap mellan två språk, men en tolk är INTE en översättare! Att tolka är att överföra det som SÄGS på ett språk till ett annat. Det är muntligt till skillnad från översättning. Tolkningens raison d´être som kommunikationshjälpmedel är just att blixtsnabbt förmedla talarens budskap till åhörarens modersmål. Jag överför inte bara ord utan nyanser och ibland kulturskillnader, men det är aldrig mitt budskap, ur den aspekten är jag bara ett verktyg.

Inside the interpreter's booth
Council of Europe
European Parliament

Jag är van vid att begreppen är ganska dimmiga när jag talar om vad jag sysslar med. Jag tas ofta för översättare. Att det till och med finns olika yrken inom tolkning som kontakttolk, konferenstolk, teckenspråkstolk osv är närmast helt okänt. Som konferenstolk tolkar jag bland annat simultant på större möten, vi är alltid minst två tolkar. Jag sitter i kabin med hörlurar för att höra talaren och mikrofon för att tolka till åhörarna. Simultantolkning innebär samtidigt som talaren talar, min tolkning ligger ett par sekunder efter. Timing är allt, jag har ingen tid att slå upp ord (men kan få hjälp av kollegan), och jag måste hålla samma takt som talaren. Säger jag något felaktigt har jag förhoppningsvis möjlighet att rätta det i nästa mening, men jag kan inte stoppa mötet. Men sitter jag som kontakttolk på en läkarmottagning är det min skyldighet att stoppa mötet om jag misstänker att något blivit fel. Det kan bokstavligt talat gälla liv och död.


Tolkning är här och nu – mitt i stormens öga. Däri ligger också charmen med tolkning.

Elisabet Tiselius, tanken.se, Member of AIIC

Member of AIIC