Auktoriserad tolk

Kammarkollegiet auktoriserar tolkar och auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel. Jag är auktoriserad tolk i engelska. Jag har alltså genomgått både skriftligt och muntligt prov hos Kammarkollegiet.

En auktoriserad tolk arbetar i offentlig sektor (domstol, sjukhus, polis, advokat, arbetsförmedling, socialtjänst osv) och därmed arbetar jag alltså i situationer där någon som inte har svenska som modersmål träffar representanter för svenska samhället.

En tolk i offentlig sektor arbetar i mötet mellan människor. Jag tolkar samtalet mellan två personer, korta stycken och hela tiden nära de bägge. Det är naturligtvis mycket viktigt att var och en får säga sitt och känner sig fullt förstådd av motparten.