TÖI, Tolkning, Utbildning

Bli tolk i EU?

Jag får ofta frågor om hur man blir tolk eller hur man blir tolk i EU. För att bli tolk är det ofta enklast att gå en utbildning. Beroende på vilken tolkskola och vilket land man har möjlighet att välja så ser utbildningen ut på lite olika sätt. I Sverige har vi en numera två-årig utbildning på masternivå på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Utbildningen har haft uppehåll i några år men nu är det dags igen med en ny och något förbättra utbildning. Titta på det här klippet från You Tube nedan om tolkning på svenska i EU och om behovet av svenska tolkar. Sista ansökan den 15 april. Nu är det dags!