Blog

Personligt, Tolkning

Tolkning i litteraturen och lite på film

Den här veckan har bloggen Bootheando en lång lista på tolkar som författare och tolkar som huvudpersoner i olika böcker. Imponerande nog finns en hel lång lista över tolkars självbiografier, kanske lite ovanligt med tanke på den omhuldade tystnadplikten. Men visst är det spännande när Siegfried Ramler berättar om sina minnen från Nürnbergrättegångarna eller när Amanda Galsworthy berättar om sina […]

Read more →

TLL2012, Tolkning

Rösta på mina kvittringar i Top Language Lovers 2012

Mitt Twitter-konto har blivit nomierat till Top Language Lovers 2012, jag är vansinnigt stolt över det. Gå gärna in och rösta på mig här.

Read more →

Barn, Tolkning, Tolkning

Radions Språket om tolkning

Den senaste tiden har det varit en hel del prat om tolkning, bristen på tolkar och tolkars kompetens.  Väldigt mycket av detta är tack vare Tolkprojektets slutrapport som faktiskt presenterades redan i augusti 2011, men diskussionen håller i sig än. Äntligen tycks media och opinion reagera på sviterna av avregleringen av kontakttolkning i mitten på nittio-talet. Men snart har det […]

Read more →

Barn, Barn, Tolkforskning, Tolkning

Tolkning för barn

Anne-Birgitta Nilsen är förste amanuensis i tolkning vid högskolan i Oslo. Hennes forskning handlar om tolkning för små barn (så små som tre år). Många tolkar tvekar att tolka för små barn eftersom de inte är säkra på om barnet förstår tolkens roll och eftersom barns språk ibland kan vara mycket svårt att förstå. Det är också vanligt att tolkbrukaren […]

Read more →

TÖI, Tolkning, Utbildning

Dags att söka till tolkutbildning 2011

Nu är det dags att söka till Konferenstolkutbidlningen på Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. Ansökningsdagen går som vanligt ut den 15 april! TÖI presterar sina tolkutbildningar när Stockholms universitet har öppet hus den 15 mars, passa på att gå dit om du har funderingar om utbildningen.  Utbildningen är tvåårig och målet är en master i tolknings- och översättningsvetenskap, och dessutom en European Masters […]

Read more →