‘Utbildning’ Category

Rätt till tolk, Tolkning, Tolkning, Utbildning

Brist eller inte?

Idag talar Ekot om tolkbristen och villkoren i tolkyrket igen. Väldigt bra att sökarljuset fortsatt är satt på situationen inom tolkbranschen. Om du öppnat en tidning, sett på TV eller kollat din Facebook-feed de senaste månaderna så kan du inte ha undgått att läsa om tolkbristen. Som en följd av flyktingströmmen ska Sverige plötsligt drabbats av en akut tolkbrist och de […]

Read more →

TÖI, Tolkning, Utbildning

Dags att söka till tolkutbildning 2011

Nu är det dags att söka till Konferenstolkutbidlningen på Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. Ansökningsdagen går som vanligt ut den 15 april! TÖI presterar sina tolkutbildningar när Stockholms universitet har öppet hus den 15 mars, passa på att gå dit om du har funderingar om utbildningen.  Utbildningen är tvåårig och målet är en master i tolknings- och översättningsvetenskap, och dessutom en European Masters […]

Read more →

TÖI, Tolkning, Utbildning

Bli tolk i EU?

Jag får ofta frågor om hur man blir tolk eller hur man blir tolk i EU. För att bli tolk är det ofta enklast att gå en utbildning. Beroende på vilken tolkskola och vilket land man har möjlighet att välja så ser utbildningen ut på lite olika sätt. I Sverige har vi en numera två-årig utbildning på masternivå på Tolk- […]

Read more →