TÖI, Tolkning, Utbildning

Dags att söka till tolkutbildning 2011

Nu är det dags att söka till Konferenstolkutbidlningen på Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. Ansökningsdagen går som vanligt ut den 15 april!

TÖI presterar sina tolkutbildningar när Stockholms universitet har öppet hus den 15 mars, passa på att gå dit om du har funderingar om utbildningen. 

Utbildningen är tvåårig och målet är en master i tolknings- och översättningsvetenskap, och dessutom en European Masters in Conference Interpretation

TÖI håller ett eget informations seminarium om utbildningen också. Seminariet äger rum torsdag 24 mars på Stockholms universitet, Södra Huset, sal F3154, tid 18-19.30.

Titta på videon från Youtube om tolkning inom EU: