Forskning

Jag forskar inom flera olika områden inom tolkning. Jag är intresserad av kognitiva processer i tolkning och översättning, i korthet kan man beskriva det som att jag är intresserad av vad som händer i tolkens och översättarens hjärna när man översätter. Det undersöker jag närmare bland annat genom genom experimentella studier och retrospektiva intervjuer. En del av detta handlar om utveckling av kompetens och expertkunnande hos tolkar och översättare, min avhandling handlade om expertkunnande hos tolkar och deras medvetna eller avsiktliga övning (deliberate practice). Ett annat område som jag är intresserad av är barn och tolkning och barn som språkliga mellanhänder. Jag undersöker i vilka situationer barn blir språkliga mellanhänder och hur det går till när barn tolkar, använder de samma metoder och strategier som vuxna, eller gör de på något annat sätt? Eftersom jag undervisar studenter och är ansvarig för tolkkurser är jag också intresserad av bedömning i antagningsprov och slutprov i tolkning och pedagogisk och didaktik i tolkutbildning.

Forskningsprojekt

Jag två pågående projekt: ”Kognitiva aspekter på tolkprocessen och expertkunnande hos kontakttolkar” och ”Språkhinder för familje­centrerad vård: situationen i barncancervården för familjer med begränsade kunskaper i svenska”. Dessutom arbetar jag vidare med mitt tidigare projekt om kompetensutveckling genom medveten/avsiktlig övning hos konferenstolkar.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Jag arbetar med att utveckla TÖIs masterutbildning för tolkar. Jag är också engagerad i arbetet med att vidareutveckla och förbättra antagningsproven till våra tolkutbildningar. Dessutom arbetar jag med att integrera digitala lärresurser på våra tolkutbildningar.

Forskargrupp

Jag är medlem i forskargruppen om vårdvetenskaplig barncancerforskning