Kandidatuppsatser

Här hittar kandidatuppsatser i översättningsvetenskap med inriktning tolkning från Tolk- och översättarinstitutet. Författarna har godkänt publicering av uppsatserna här. Ladda gärna ner och läs de spännande forskningsuppgifterna. Om du vill citera dem gör du det enligt gängse referenshantering.

God läsning!

 

Magdalena Budziszewska

De kognitiva processerna i kontakttolkning

Cecilia Edfelt

Somligt förtiga tillägga eller förändra

Thomas Thomsen

Turtagningssignaler i tolkade samtal

Ramona Noori

Tolkanvändarens syn på tolkning i utvecklingssamtal