Lyssna på mig när jag simultantolkar

Om du lyssnar på mig när jag tolkar och samtidigt läser den översatta texten nedanför så kommer du att upptäcka att tolkningen inte följer den skrivna översättningen ordagrant, och detta är kanske det bästa beviset på att tolkning är just muntligt och direkt producerat tal. Tolkningen är gjord omedelbart, ofta helt utan manus. Eftersläpningen, alltså den tid jag har på mig att översätta och producera tolkningen ligger på 2-4 sekunder, det finns ingen tid att fundera, man måste förstå och producera. Transkriptionen av talet nedan är gjord i efterhand från en inspelning. Om det görs skriftliga översättningar så jobbar översättarna utifrån den transkriptionen. Den här typen av översättning och transkribering görs också under tidspress i Europaparlamentet, men lite längre tid än de 2-4 sekunder, som jag har på mig för att producera en tolkning, har översättarna på sig. Om man nu tycker det här exemplet är fikonspråk, så ja… det är ju en jargong som alla andra.

Margot Wallström, kommissionens vice ordförande. – (EN) Herr talman! Kommentarerna från ledamöter här i kammaren visar hur mycket eftertanke och entusiasm som ligger bakom denna betydelsefulla reform, och det med rätta. Vi har tillfört mer öppenhet och mer demokrati till förfarandena. Hädanefter bör parlamentet vara i stånd att med gott samvete delegera genomförandebefogenheter till kommissionen utan att man ger upp den lagliga rätten till noggrann granskning. Enligt det nya förfarandet skulle kommissionen inte kunna anta en genomförandeåtgärd i befintlig form om parlamentet skulle motsätta sig innehållet. I och med dessa avsevärda förbättringar av kontrollrättigheten ser vi ingen anledning till att lagstiftaren ska sätta en tidsfrist för tilldelningen av genomförandebefogenheter till kommissionen. Jag tror tvärtom att detta paket kommer att tillhandahålla en stabil lösning för framtiden. Detta var naturligtvis syftet med förhandlingarna. Avslutningsvis vill jag ta upp några praktiska frågor, för om ni stöder avtalet i morgon måste vi fortsätta vårt goda samarbete. Detta kommer att ske på olika sätt: för det första tack vare kommissionens kommande förslag till anpassning, för det andra genom den utlovade förbättringen av kommittéförfarandets register, och för det tredje genom en översyn av våra 2 000 bilaterala avtal om proceduren för genomförande av besluten enligt kommittéförfarandet. Jag ser fram emot att fortsätta samarbeta med er i dessa frågor, och jag tackar er för ert bidrag till debatten.