Om Elisabet Tiselius

Jag brinner för förståelse. Det vill jag också förmedla till mina studenter. Jag vill att du ska känna att du verkligen förstod personen på andra sidan bordet eller längst fram i auditoriet. Den största kick jag kan få av mitt jobb är när mina kunder kan kommunicera på riktigt. 
Du kan läsa om mina formella meriter nedan, men det viktiga för mig är att hela ditt budskap når fram, att du inte blir begränsad av att ni talar olika språk. Jag brukar säga till mina studenter att en tolk måste vara helt engagerad i uppdraget annars blir resultatet inte bra – det är min strävan.
I min forskning vill jag veta hur tolken gör för att bli riktigt bra. Jag undrar också hur barn gör när de tolkar.

Erfarenhet

Elisabet Tiselius AIIC

Meritförteckning

2019 Docent i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

2013  Lektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

2013  PhD med en avhandling om översättningsvetenskap med inriktning tolkning vid Universitetet i Bergen.

2009 Anställning som doktorand vid Institutt for Fremmedspråk på Universitetet i Bergen.

2007 Antagen till doktorandutbildning på Centrum för tvåspråkighetsforskning.

2001 Medlem av AIIC A-språk: Svenska C-språk: Engelska, Franska, Danska

2000 Filosofiekandidatexamen i engelska och franska, Stockholms Universitet.

1999 Av Kammarkollegiet auktoriserad kontakttolk i engelska.

1998 Frilanstolk vid Europeiska Kommissionen.

1996 Frilanstolk vid Europaparlamentet.

1996 Examen från Universitetet i Mons-Hainaut, Belgien: Magisterexamen i Konferenstolkning i svenska, engelska, franska och danska.

1995 Examen från Lärarhögskolan, Stockholm: Grundskollärarlinjen åk 4-9, svenska, engelska, franska.

Publikationer

Artiklar (kollegialt granskade)

Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg &Tiselius, Elisabet. forthc. Interpreter educators as agents of change: changing the curriculum – social change for deaf interpreting students. International Journal of Interpreter Education.

Tiselius, Elisabet. forthc. Swedish interpreters’ roles and identities – How legislation and the surrounding world contribute to creation and disruption of work environment and education. The Translator.

Tiselius, Elisabet. 2021. Informed Consent – an overlooked part of ethical research in Interpreting Studies. InContext 1:1 83–100, https://doi.org/10.54754/incontext.v1i1.4

Tiselius, Elisabet & Birgitta Englund Dimitrova. 2021. Turn-taking in dialogue interpreting ­– Coping with cognitive constraints. Cognitive Linguistic Studies, 8(2) 328–355. https://doi.org/10.1075/cogls.00081.tis

Granhagen Jungner, Johanna, Tiselius, Elisabet, & Pergert, Pernilla. 2021. Reasons for not using interpreters to secure patient-safe communication – A national cross-sectional study in paediatric oncology. Journal of Patient Education and Counselling, 104(8), 1985–1992, https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.01.017

Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes &Tiselius, Elisabet. 2021. Exploring deaf sign language interpreting students’ experiences from joint sign language interpreting programs for deaf and hearing students in Finland. Translation and Interpreting Studies 16: 3, 147–­167, https://doi.org/10.1075/tis.18033.ska

Tiselius, Elisabet, & Sneed, Kayle. 2020. Gaze and eye movement in dialogue interpreting: An eye-tracking study. Bilingualism: Language and Cognition, 23(4), 780-787. doi:10.1017/S1366728920000309

Herring, Rachel, E. & Tiselius, Elisabet. 2020. Making the Most of Retrospective Process Tracing in Dialogue Interpreting Research. In Esther Monzó-Nebot & Melissa Wallace (eds.) Research Methods in Public Service Interpreting and Translation. Special issue of FITISPos International Journal Public Service Interpreting and Translation. 7(1). 53–71.

Tiselius, Elisabet & Michaela Albl-Mikasa. 2019. Cognitive processes in dialogue interpreting: Introduction. Translation, Cognition, Behaviour 2(2). 233–239. DOI: 10.1075/tcb.00027.tis

Tiselius, Elisabet & Birgitta Englund Dimitrova. 2019. Asymmetrical language proficiency in dialogue interpreters: Methodological issues Translation, Cognition, Behaviour 2(2). 305–322. DOI 10.1075/tcb.00031.tis

Granhagen Jungner, Johanna, Tiselius, Elisabet, Blomgren, Klas, Lützén, Kim & Pergert, Pernilla. 2019. Language barriers and the use of professional interpreters: a national multisite cross-sectional survey in pediatric oncology care, Acta Oncologica, 58:7, 1015-1020. DOI: 10.1080/0284186X.2019.1594362

Granhagen Jungner, Johanna, Tiselius, Elisabet, Blomgren, Klas, Lützen, Kim & Pergert, Pernilla. 2019. The interpreter’s voice: Carrying the bilingual conversation in interpreter-mediated consultations in pediatric oncology care. Journal of Patient Education and Counselling 102 (4): 656–662.

Tiselius, Elisabet. 2018. Exploring cognitive aspects of competence in signed language interpreting: First impressions. In: Petra Klimant, Michael Tieber and Hanna Risku (eds.) Hermes: Journal of Language and Communication in Business, special issue, Expertise and Behaviour: Aspects of Cognitive Translation Studies. 57. 49–61.

Granhagen Jungner, Johanna, Tiselius, Elisabet, Wenemark, Marika, & Pergert, Pernilla. 2018. Development and evaluation of the Communication over Language Barriers Questionnaire (COLB-Q) in paediatric healthcare. Journal of Patient Education and Counselling. 101(9). 1661-1668.

Englund Dimtitrova, Birgitta & Elisabet Tiselius. (2016). “Cognitive aspects of community interpreting: Toward a process model” In: Ricardo Muñoz Martín (ed.) Reembedding Translation Process Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Granhagen Jungner, Johanna, Tiselius, Elisabet, Lützén, Kim, Blomgren, Klas, & Pergert, Pernilla. (2016). Creating a meeting point of understanding: Interpreters’ experiences in childhood cancer care in Sweden. Journal of Paediatric Oncology Nursing. 33 (2): 137-145.

Tiselius, E. (2014). ”Hva trenger tolkestudenten å lære?” Fleks: Scandinavian Journal of Intercultural theory and practice. 1-15

Tiselius, E. (2014). “Maktforhold i institusjonelle samtaler“. Impuls: Tidskrift for psykologi 1:2014. 35-40

Englund, B & Tiselius, E. (2014). “Retrospection in interpreting and translation: Explaining the process?” In: MonTI- Special Issue on Cognitivism and Translation. 177-200.

Tiselius, E. (2014) “Expertise without deliberate practice? The case of simultaneous interpreters”. The Interpreter’s Newsletter. 1-16.

Kapitel (kollegialt granskade)

Tiselius, Elisabet & Englund Dimitrova Birgitta. forthc. Monitoring in dialogue interpreting – cognitive and didactic perspectives. In Laura Gavioli & Cecilia Wadensjö (eds.) Routledge Handbook of Public Service Interpreting.

Tesfazion, Malin, Tiselius, Elisabet & Mesch, Johanna. forthc. Sign language interpreter education in Sweden. In Robert Adam, Stacey Webb & Jemina Napier (eds.) International perspectives on sign language interpreter education. Washington: Gallaudet.

Tiselius, Elisabet. 2022. Tolkar vi med kroppen eller med knoppen? I Magnus Dahnberg och Yvonne Lindqvist (red.) Tango för tre: En dansant festskrift till Cecilia Wadensjö. Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet. 28–37.

Albl Mikasa, Michaela & Tiselius, Elisabet. 2022. Introduction. In Michaela Albl-Mikasa & Elisabet Tiselius (eds). Routledge Handbook of Conference Interpreting. London: Routledge. 1–6

Tiselius, Elisabet. 2022. Conference and Community Interpreting – Commonalities and Differences. In Michaela Albl-Mikasa & Elisabet Tiselius (eds). Routledge Handbook of Conference Interpreting. London: Routledge. 49–64.

Tiselius, Elisabet. 2020. L’interprète de secteur public en Suède. In: Arnold, Castelain (ed.) Politique européenne d’accueil, éthique de la traduction. Collection TransAires. Paris: Éditions INALCO. 309–324.

Tiselius, Elisabet, Hägglund, Elisabet & Pergert Pernilla. 2020. Distressful situations, non-supportive work climate, threats to professional and private integrity: Healthcare interpreting in Sweden. In: Souza, I. and Fragkou, E. Handbook of Research in Medical Interpreting. Hershey, PA: Igi-Global. 54–79. 10.4018/978-1-5225-9308-9

Tiselius, Elisabet. 2019. The (un-) ethical interpreting researcher: ethics, voice and discretionary power in interpreting research. Perspectives 27 (5), 747-760.

Pergert, Pernilla & Tiselius, Elisabet. 2019. Intercultural competence and communication over language barriers. In: Mazur, K.A. & Berg, S. (eds.). Ethical issues in pediatric hematology/oncology.  New York: Springer. 203–222.

Tiselius, Elisabet. 2018. Deliberate practice: The unicorn of interpreting studies. In: Barbara Ahrens, Silvia Hansen-Schirra, Silvia Hansen-Schirra, Silvia Hansen-Schirra and Ursula Wienen (eds.) Translation – Didaktik – Kompetenz. Berlin: Frank-Timme, 131–144.

Tiselius, Elisabet. 2018. Modeller för processer i tolkning. [Interpreting process models] I: Hilde Haualand, Anna-Lena Nilsson, Eli Raanes (eds.) Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse [Interpreting – linguistic work and professional practice]. Oslo: Gyldendal. 38–60.

Tiselius, Elisabet & Hild, Adelina. 2017. Expertise and Competence in Translation and Interpreting. In: John W. Schwieter & Aline Ferreira (eds). The Handbook of Translation and Cognition. Oxford: Wiley. 425-444.

Tiselius, Elisabet & Wadensjö, Cecilia. 2016. Antagningsprov till tolkutbildningen – erfarenheter från TÖI [Entrance test for interpreting training – experiences from IITS]. In: Cecilia Wadensjö (ed.) Tolkutbildning – antagningsprov och digitala plattformar: Femte nordiska tolklärarmötet [Interpreting training – entrance tests and digital platforms: Fifth nordic meeting for interpreter trainers] Stockholm: Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. 31-48.

Englund Dimitrova, Birgitta & Elisabet Tiselius. 2016. Cognitive aspects of community interpreting: Toward a process model In: Ricardo Muñoz Martín (ed.) Reembedding Translation Process Research. 195–214.

Tiselius, Elisabet. 2015. Expertise. In: Pöchhacker, Franz. (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies

Tiselius, Elisabet. (2015). ”Accuracy”. I: Pöchhacker, Franz. (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London: Routledge.

Tiselius, E. (2013). Experience and Expertise in Conference Interpreting: An Investigation of Swedish Conference Interpreters. Bergen: University of Bergen. Doctoral dissertation.

Tiselius, E. (2011) with Alvstad, C and Hild, A. Methods and Strategies of Process Research Integrative approaches in Translation Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Tiselius, E. and Buen Jenset, G. (2011) “Process and Product in Simultaneous interpreting: What it tells us about Experience and Expertise”. In Alvstad, C, Hild, A. and Tiselius, E. Methods and Strategies of Process Research Integrative approaches in Translation Studies.269-300. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Tiselius, E. (2011) “’This led me to start thinking about how this happened, and what the process behind it would be’: An interview with Professor Birgitta Englund Dimitrova“. In Alvstad, C, Hild, A. and Tiselius, E. Methods and Strategies of Process Research Integrative approaches in Translation Studies. 345-359. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Tiselius, E. (n.d.). Språksituationen i Belgien. I: K. György-Ullholm (red.). Språk, politik och samhälle: Några fallstudier om språkliga grupper och språkpolitik i Sverige och Europa. Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Tiselius, E. (2010). ”A Sociological Perspective on Expertise in Conference Interpreting: A case study on Swedish Conference Interpreters”. I: O. Azadibougar (ed.). Translation Effects: Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2009.

Englund, B & Tiselius, E. (2009). ”Exploring retrospection as a research method for studying the translation process and the interpreting process”. In F. Alves, S. Göpferich & I. Mees (eds.). Methodology, Technology and Innovation in Translation Process Research. 109-134 (Copenhagen Studies in Language 38), Copenhagen: Samfundslitteratur.

Tiselius, E. (2009). “Revisiting Carroll’s Scales”. In C. Angelelli and H. Jacobson (eds.). Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies. 95-121. ATA Monograph Series. Amsterdam: Benjamins.

Tiselius, E. (2008). “Exploring different methods for studying expertise”. In N. Hartmann (ed.). Proceedings of the 49th Annual Conference of the American Translators Association. 119–148. Alexandria: ATA.

Redigerade böcker

Michaela Albl-Mikasa & Elisabet Tiselius (eds). 2022. Routledge Handbook of Conference Interpreting. London: Routledge.

Tiselius, Elisabet. 2011. with Alvstad, Cecilia and Hild, Adelina. Methods and Strategies of Process Research Integrative approaches in Translation Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Bokrecension

Tiselius, Elisabet. 2018. Book Review: Interpreting in The Zone (Jack Hoza, Interpreting in the Zone: How the Conscious and Unconscious Function in Interpretation. Gallaudet University Press, 288 pp. ISBN 978-1-56368-666-5). International Journal of Interpreter Education, 10(1), 67–71. https://www.cit-asl.org/new/wp-content/uploads/2018/07/h-IJIE-10-1-tiselius-hoza.pdf

Konferensvolymer

Lindström, Jenny, Tesfazion, Malin and Tiselius, Elisabet. 2018. Making theory work in practice: Theory and practice: intertwined and inseparable at TÖI, Stockholm University In Stefan Costner Proceedings Nordic Seminar Umeå February 2018 – Theory in practice – Practice in theory. Stockholm: STTF. 68–80.

Kolumner

Tiselius, Elisabet. 2018. ’Interpreter’ in Public Service Interpreting Research EST Newsletter 52:2018. 7.

Tiselius, Elisabet. 2014. Maktforhold i tolk-medierte institusjonelle samtaler [Power relations in interpreter-mediated institutional encounters] Impuls: Tidskrift for psykologi 1:2014. 35–40.

Tiselius, Elisabet. 2013. Research on Quality in Interpreting: We all want it, but what is it. AIIC Blog October 2013.