Om Elisabet Tiselius

Jag brinner för förståelse. Det vill jag också förmedla till mina studenter. Jag vill att du ska känna att du verkligen förstod personen på andra sidan bordet eller längst fram i auditoriet. Den största kick jag kan få av mitt jobb är när mina kunder kan kommunicera på riktigt. 
Du kan läsa om mina formella meriter nedan, men det viktiga för mig är att hela ditt budskap når fram, att du inte blir begränsad av att ni talar olika språk. Jag brukar säga till mina studenter att en tolk måste vara helt engagerad i uppdraget annars blir resultatet inte bra – det är min strävan.
I min forskning vill jag veta hur tolken gör för att bli riktigt bra. Jag undrar också hur barn gör när de tolkar.

Erfarenhet

Elisabet Tiselius AIIC

  • Jag är studierektor för tolkutbildningarna, både i konferenstolkning och tolkning i offentlig sektor på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, och jag samarbetar också med Høgskolen i Bergen. Detta är min privata hemsida och mina egna åsikter.
  • Jag är godkänd som frilanstolk vid Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och EU-domstolen.
  • Mitt modersmål (A) är svenska och jag tolkar från engelska (C), franska (C) och danska (C) till svenska.
  • Jag är medlem av AIIC, den internationella konferenstolk organisationen.
  • Jag har lång erfarenhet av konferenstolkning i olika sammanhang t ex. politik, ekonomi, kultur, juridik, och jordbruk.
  • Jag tolkar också i rättsliga förhandlingar.

Meritförteckning

2013  Lektor i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

2013  PhD i översättningsvetenskap med inriktning tolkning vid Universitetet i Bergen.

2009 Anställning som doktorand vid Institutt for Fremmedspråk på Universitetet i Bergen.

2007 Antagen till doktorandutbildning på Centrum för tvåspråkighetsforskning.

2001 Medlem av AIIC A-språk: Svenska C-språk: Engelska, Franska, Danska

2000 Filosofiekandidatexamen i engelska och franska, Stockholms Universitet.

1999 Av Kammarkollegiet auktoriserad kontakttolk i engelska.

1998 Frilanstolk vid Europeiska Kommissionen.

1996 Frilanstolk vid Europaparlamentet.

1996 Examen från Universitetet i Mons-Hainaut, Belgien: Magisterexamen i Konferenstolkning i svenska, engelska, franska och danska.

1995 Examen från Lärarhögskolan, Stockholm: Grundskollärarlinjen åk 4-9, svenska, engelska, franska.

Publikationer

Tiselius, Elisabet & Hild, Adelina. (in press). “Expertise and Competence in Translation and Interpreting” In Schwieter, John, W. and Ferreira, Aline (eds.), The handbook of translation and cognition. Malden, MA/Oxford, England: Wiley-Blackwell.

Englund Dimtitrova, Birgitta & Elisabet Tiselius. (2016). “Cognitive aspects of community interpreting: Toward a process model” In: Ricardo Muñoz Martín (ed.) Reembedding Translation Process Research. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Granhagen Jungner, Johanna, Tiselius, Elisabet, Lützén, Kim, Blomgren, Klas, & Pergert, Pernilla. (2016). Creating a meeting point of understanding: Interpreters’ experiences in childhood cancer care in Sweden. Journal of Paediatric Oncology Nursing. 33 (2): 137-145.

Tiselius, Elisabet. (2015). ”Expertise”. I: Pöchhacker, Franz. (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London: Routledge.

Tiselius, Elisabet. (2015). ”Accuracy”. I: Pöchhacker, Franz. (ed.) Routledge Encyclopedia of Interpreting Studies. London: Routledge.

Tiselius, E. (2014). ”Hva trenger tolkestudenten å lære?” Fleks: Scandinavian Journal of Intercultural theory and practice. 1-15

Tiselius, E. (2014). “Maktforhold i institusjonelle samtaler“. Impuls: Tidskrift for psykologi 1:2014. 35-40

Englund, B & Tiselius, E. (2014). “Retrospection in interpreting and translation: Explaining the process?” In: MonTI- Special Issue on Cognitivism and Translation. 177-200.

Tiselius, E. (2014) “Expertise without deliberate practice? The case of simultaneous interpreters”. The Interpreter’s Newsletter. 1-16.

Tiselius, E. (2013). Experience and Expertise in Conference Interpreting: An Investigation of Swedish Conference Interpreters. Bergen: University of Bergen. Doctoral dissertation.

Tiselius, E. (2011) with Alvstad, C and Hild, A. Methods and Strategies of Process Research Integrative approaches in Translation Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Tiselius, E. and Buen Jenset, G. (2011) “Process and Product in Simultaneous interpreting: What it tells us about Experience and Expertise”. In Alvstad, C, Hild, A. and Tiselius, E. Methods and Strategies of Process Research Integrative approaches in Translation Studies.269-300. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Tiselius, E. (2011) “’This led me to start thinking about how this happened, and what the process behind it would be’: An interview with Professor Birgitta Englund Dimitrova“. In Alvstad, C, Hild, A. and Tiselius, E. Methods and Strategies of Process Research Integrative approaches in Translation Studies. 345-359. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Tiselius, E. (forthc.). Språksituationen i Belgien. I: K. György-Ullholm (red.). Språk, politik och samhälle: Några fallstudier om språkliga grupper och språkpolitik i Sverige och Europa. Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Tiselius, E. (2010). ”A Sociological Perspective on Expertise in Conference Interpreting: A case study on Swedish Conference Interpreters”. I: O. Azadibougar (ed.). Translation Effects: Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2009.

Englund, B & Tiselius, E. (2009). ”Exploring retrospection as a research method for studying the translation process and the interpreting process”. In F. Alves, S. Göpferich & I. Mees (eds.). Methodology, Technology and Innovation in Translation Process Research. 109-134 (Copenhagen Studies in Language 38), Copenhagen: Samfundslitteratur.

Tiselius, E. (2009). “Revisiting Carroll’s Scales”. In C. Angelelli and H. Jacobson (eds.). Testing and Assessment in Translation and Interpreting Studies. 95-121. ATA Monograph Series. Amsterdam: Benjamins.

Tiselius, E. (2008). “Exploring different methods for studying expertise”. In N. Hartmann (ed.). Proceedings of the 49th Annual Conference of the American Translators Association. 119–148. Alexandria: ATA.