Barn, Tolkning, Tolkning

Radions Språket om tolkning

Den senaste tiden har det varit en hel del prat om tolkning, bristen på tolkar och tolkars kompetens.  Väldigt mycket av detta är tack vare Tolkprojektets slutrapport som faktiskt presenterades redan i augusti 2011, men diskussionen håller i sig än. Äntligen tycks media och opinion reagera på sviterna av avregleringen av kontakttolkning i mitten på nittio-talet. Men snart har det gått tjugo år av ständing urholkning av tolktjänster för en grupp i samhället som inte har några starka företrädare och överhuvudtaget inte verkar vara önskvärda. Det är dock under all kritik när rättssäkerheten hotas av vinstintressen från privata företag och ointresse från lagstiftaren.

Redan 2003 hade Sveriges Radio inslag (här), samma sak 2005 och 2009 (här och här).  Vetenskapsradions Språket hade ett långt inslag om detta för bara ett par veckor sedan, då intervjuades också Kristina Gustavsson från Tolkprojektet. Dessutom togs lite tolkfrågor omkring EU upp, intressant men inte tillnärmelsevis lika brännande som frågan om fungerande kontakttolkning.

Att inte förstå vad som sägs omkring en kan vara jobbigt i vilket sammanhang som helst, men att inte möjlighet att kommunicera när man är sjuk eller tvungen att stå till svars för något i domstol är en enormt utsatt situation. Tolkprojektet fokuserar särskilt på tolkning för barn och unga och ensamkommande flyktingbarn. Att inte kunna ordna fungerande tolkning för dessa grupper är skamligt.