Simultantolkning

Arbete i cabin

Simultantolken tolkar samtidigt som talaren talar. Tolken sitter i en kabin med hörlurar och mikrofon, eller bredvid åhöraren och viskar. En simultantolk kan arbeta i ett sträck maximalt 40 minuter, därför arbetar simultantolkar alltid två och två för att kunna avlösa varandra. För simultantolkning behövs en ljudanläggning i salen och en kabin där tolken sitter och lyssnar på talaren i hörlurar och talar in i en mikrofon. Åhörarna har i sin tur hörlurar på sig där de lyssnar på tolkningen. I varje kabin kan bara en tolk tala åt gången.