Det tvetydiga måste bli entydigt – oktober 2010

Tänk dig att du tolkar en första intervju med en asylsökande. Mannen säger på franska: Je suis allé au Port Noveau – du tolkar: ’Jag åkte till Port Noveau’, för att du har lärt dig att verbet aller på franska motsvarar svenskans ’åka’. Längre fram i intervjun framkommer det att mannen har gått till fots till Port Noveau. Handläggaren blir misstänksam: ”Gick du eller åkte du till Port Nouveau? Du sade ju förut att du åkte, nu säger du att du gick. Hur var det egentligen?” Migrationsverket bedömer om människor talar sanning. Det är viktigt att man inte plötsligt ändrar sin historia. Med lite tur så reder en sådan här sak upp sig, men tänk om det inte gör det? Tänk om din tolkning blir en bidragande orsak till att mannen inte bedöms som trovärdig.

Ett mer lättsamt men inte mindre klumpigt exempel drabbade mig när jag satt på ett möte där det engelska piracy oväntat kom på tal. Eftersom piratkopiering var som mest i ropet just då, tolkade jag självklart de olika åtgärder som skulle sättas in mot piratkopierarna, fram till dess man började tala om att använda sig av olika länders korvetter (mindre örlogsfartyg). Konstigt, ska man stoppa piratkopiering med korvetter hann jag tänka, innan jag insåg att ”vi” talade om Adenbukten och sjörövare.

Som tolk måste man alltså vara uppmärksam på alla flertydiga ord. Om du ändå tolkar fel är det troligen inte hela världen, så länge du tydligt erkänner att misstaget är ditt och ger den rätta översättningen.