Egen insikt inte alltid nog – februari 2010

Tänk dig följande: Du tolkar på en gynekologmottagning, där din klient får reda på att hon är gravid. En vecka senare tolkar du för samma klient, men nu på en psykiatrisk avdelning dit hon kommit för depression. Psykiatrikern vill skriva ut ett läkemedel, och frågar klienten om det finns några orsaker till att hon inte kan ta detta läkemedel. Det ska bland annat inte tas av gravida. Men din klient säger ingenting om att hon är gravid.

Vad gör du? I en sån här situation finns det naturligtvis inga glasklara direktiv. Eftersom tolken ska tolka allt som sägs i sammanhanget, enligt Kammarkollgiets God tolksed, så blir det också svårt att börja överlägga med klienten.  Du kan inte heller gå bakom hennes rygg och säga till psykiatrikern att klienten är gravid. Det skulle knappast stärka din klients förtroende för dig, och det är väl en ganska tvivelaktig hantering av tystnadsplikten. Här är också God tolksed tydlig: ”Diskussioner ’över huvudet’ på någon av parterna ska inte förekomma.”

Personligen har jag, tack och lov, ännu inte hamnat i någon sådan situation. Det är väl i det närmaste omöjligt att veta hur man skulle reagera. En del undantag gäller dock i tystnadsplikten, enligt God tolksed. Bland annat är man skyldig att anmäla brott i tid, när de förbereds eller pågår. Men det gäller endast vissa allvarliga brott, som mord, dråp och spioneri, då tolken ska anmäla saken till polis eller åklagare. Tolkens egna kunskaper om parterna och deras förhållanden får inte heller komma till uttryck under tolkningen, eftersom en upplysning kan få oväntade konsekvenser, och rubba förtroendet för tolken.

Inte mycket till vägledning när det gäller fallet med den gravida klienten, alltså.

Till syvende och sist kan det ju faktiskt vara så att din klient valt att inte tala om sin graviditet, helt enkelt för att hon bestämt sig för att inte behålla barnet. Därmed spelar det ingen roll om hon tar läkemedlet,  och hon vill kanske inte bli utsatt för påtryckningar från läkaren. Du kan därför inte agera enbart utifrån det du själv vet.