Mardrömstolkning bra för nybörjare – juni 2008

Vill du lära dig att simultantolka? Då måste du först träna upp din förmåga att tala och lyssna samtidigt. Radio är ett bra redskap. Nyheterna sänds minst varje hel timme och de är korta. Men varning: Det går fort! Nyhetsuppläsaren läser snabbt upp en förberedd text, vilket är varje tolks mardröm. Skriftspråk och talspråk är ju som bekant inte helt lika, och det går ofta fortare att läsa en redan formulerad tanke än att formulera tanken samtidigt som du talar.

Gör först en minnesövning: Välj en enda nyhet att lyssna på. Tolka den (från svenska till svenska) ur minnet, direkt efter inslaget. Spela in dig själv. Använd inte samma ord som du nyss har hört, då blir det bara ett dåligt eko, däremot måste hela budskapet komma med. Lyssna sedan på inspelningen. Låter det naturligt? Har du fått med allt som sades i nyheten?

Lyssna igen nästa timme, eller på internet. Tolka nyheten ur minnet en gång till (svenska till svenska) och spela in. Andra gången känner du till ämnet och då är det redan lite lättare. När du tycker att det fungerar, prova att tolka samtidigt som du hör nyheten. Spela in dig själv, förstås.

Nästa steg är att hitta en nyhet eller ett inslag på ditt andra språk och göra om övningen mellan de olika språken.

 

Elisabet Tiselius är konferenstolk, auktoriserad tolk och doktorand i simultantolkning