Så får du minnet att räcka till – april 2011

Lyssna och skriv ner! Att anteckna är viktigt när du ska översätta vad någon sagt när han eller hon har talat färdigt, så kallad konsekutivtolkning.

För att lyckas tolka bra i efterhand behöver du ta anteckningar under tiden som talaren är igång. Sedan tolkar du utifrån dem. Ibland är det bara korta noteringar om årtal eller födelsenummer, men ibland kan du behöva tolka innehållsrika middagstal på upp till tio minuter. Då kan anteckningarna bli rätt omfattande.

De flesta professionella tolkar utvecklar en egen teknik som består av symboler eller korta ord. Du kan inte stenografera, eftersom det är fråga om just tolkning och inte en ord-för-ord-översättning mellan två språk. Behärskar du stenografi väldigt bra kanske du kan hämta inspiration för symboler där.

Jag brukar använda ett stenogramblock – de där små blocken med vita tunna sidor. I den vänstra marginalen skriver jag ord som visar på en logisk koppling, som men, för, och, trots och att. På resten av pappret antecknar jag de ord som är viktiga för sammanhanget. Det kan vara årtal, namn och händelser. Varje gång ett nytt resonemang eller en ny mening påbörjas drar jag ett horisontellt streck för att markera det.

För att kunna anteckna ännu snabbare, lägger jag till symboler och förkortningar. Dollartecken, $, eller eurotecken, €, betyder allt som har med pengar att göra: ekonomi, finans, valuta, pengar. Ett frågetecken betecknar frågor. Ett utropstecken står för ett påstående eller markerar eftertryck. Själv använder jag ett citattecken för att ange att någon säger, anser eller hävdar något, till exempel Å” för åklagaren menar att …

Det går inte att skriva ner allt. Det rör sig om att hålla det mesta i minnet och ha enstaka anteckningar som stöd. Anteckningarna är bara till för att minnet ska räcka till. Och då behövs ledtrådar.