Tolka allt och främja neutraliteten – oktober 2009

En tolk ska vara opartisk och neutral och tolka allt som sägs. Det är innebörden av såväl God Tolksed (från Kammarkollegiet) som Internationella konferenstolkförbundets (AIICs) etiska kodex. Men vad innebär det egentligen att vara opartisk och neutral? Först verkar det kanske självklart: du ska inte tala om för någon av parterna vad du själv tycker, och du ska inte låta dina egna känslor lysa igenom i din tolkning. Om dina kunder ska kunna lita på dig, får de inte misstänka att du tar parti för någon.

Men det är inte enkelt. Bara genom mitt utseende blir jag en del av etablissemanget. Genom mina handlingar måste jag därför visa extra tydligt att jag är neutral. Jag börjar alltid ett tolkupdrag, där jag tolkar mellan ett fåtal personer, med att tala om för kunderna att jag som tolk är opartisk. Dessutom understryker jag att det är viktigt att parterna talar till varandra – och inte till mig. Jag försöker se till att vi sitter i en triangel, där kunderna sitter närmast varandra och jag bildar den bortre vinkeln. Då har kunderna naturlig ögonkontakt, och vänder sig inte mot dig.

Att tolka allt som sägs är också en viktig del av detta med opartiskheten. Det är kunderna som talar med varandra. Om du filtrerar det som sägs har de inte möjlighet att reagera som de vill eller bör. Du kanske inte vill ta alla okvädningsord som de häver ur sig i din mun, men om du inte gör det så ger du inte motparten möjlighet att reagera på förolämpningarna.

Men det är inte bara dina ord som är neutrala, eller inte, det är ditt kroppsspråk och din mimik också. Du behöver inte tro på allt du tolkar, men det är din skyldighet att inte redigera det som sägs. Du ska inte förstärka det din klient säger även om du verkligen håller med, men inte förringa heller, även om du är övertygad om motsatsen.

Ibland är det riktigt svårt, som den gången jag tolkade en kvinna som blivit kidnappad, såld, utnyttjad och nästan mördad innan hon till slut flytt och undkommit med en hårsmån. När hon berättade sin historia grät hon vid flera tillfällen. Då var det mycket svårt att hålla rösten i styr och tänka på tolkningen.