Tolkning

Icon

Konsekutivtolkning

En konsekutivtolk arbetar med papper och penna. Tolken sitter i salen och tar anteckningar under talet. Efter talet, eller efter ca 5 – 10 minuter, tolkar man för alla åhörare. Konsekutivtolken kan arbeta längre tid ensam eftersom man inte lyssnar och talar samtidigt. Läs mer…

Icon

Simultantolkning

Simultantolken tolkar samtidigt som talaren talar. Tolken sitter i en kabin med hörlurar och mikrofon, eller bredvid åhöraren och viskar. En simultantolk kan arbeta i ett sträck maximalt 40 minuter, därför arbetar simultantolkar alltid två och två för att kunna avlösa varandra. Läs mer…

Icon

Auktoriserad tolk

Kammarkollegiet auktoriserar tolkar och auktoriserad tolk är en skyddad yrkestitel. Jag är auktoriserad tolk i engelska. Jag har alltså genomgått både skriftligt och muntligt prov hos Kammarkollegiet.En auktoriserad tolk är en kontakttolk och därmed arbetar jag alltså i situationer där någon som inte har svenska som modersmål träffar representanter för svenska samhället, poliser, läkare, domstol osv. Läs mer…

Icon

Lyssna på mig när jag simultantolkar

Om du lyssnar på mig när jag tolkar och samtidigt läser den översatta texten nedanför så kommer du att upptäcka att tolkningen inte följer den skrivna översättningen ordagrant, och detta är kanske det bästa beviset på att tolkning är just muntligt och direkt producerat tal. Tolkningen är gjord omedelbart, ofta helt utan manus. Läs mer…